Hier moet je op letten bij het vergelijken van een ziektekostenverzekering!

Hier moet je op letten bij het vergelijken van een ziektekostenverzekering!

december 1, 2020 0 Door Roosje Broekkotte

Wilt u overstappen op een andere zorgverzekering 2021? Dan heeft u tot 31 december 2020 om over te stappen of om uw zorgverzekering stop te zetten. Gaat u overstappen? Ga dan wel eerst de basisverzekering vergelijken. Bij het vergelijken van de basisverzekering moet u op de volgende punten letten;

De dekking

Naast de wettelijk verplichte basisverzekering in Nederland kunt u ook kiezen voor een aanvullende verzekering en/of een tandartsverzekering. Kijk goed of het zinvol is om naast de basisverzekering een aanvullende verzekering of tandartsverzekering af te sluiten. Zorg ervoor dat u niet te veel betaalt voor zorg die u niet nodig heeft.

Soort polis

Alle basisverzekeringen bieden dezelfde zorg, maar u kunt zelf uw polis kiezen. Het type polis heeft te maken met de ziekenhuizen waar u terecht kunt. Houd hier rekening mee in uw vergelijking.

Budgetpolis

Kiest u voor een budgetpolis? Dan kiest u voor een zorgverzekering in natura met beperkte keuzevrijheid. U kunt dan slechts bij een beperkt aantal zorgverleners terecht voor 100% vergoeding. De verzekeraar wil dat u naar de gecontracteerde ziekenhuizen of zorgverleners gaat. Gaat u naar een zorgaanbieder waarmee geen contract is afgesloten, dan wordt meestal 65% tot 75% vergoed en moet u zelf een deel betalen. Voor spoedeisende hulp kunt u naar elk ziekenhuis gaan, ongeacht de zorgverzekeraar of de polis.

Naturapolis

Kiest u voor een naturapolis? Dan kunt u bij vrijwel alle zorgverleners terecht voor een 100% vergoeding. U heeft dus een groter bereik dan bij een budgetpolis. Aan de andere kant is er een hogere zorgpremie. Gaat u wel naar een zorgverlener waarmee geen contract is afgesloten, dan wordt meestal 75% vergoed en moet u 25% zelf betalen. Net zoals bij elke polis geld dat als u spoedeisende hulp nodig heeft, u terecht kunt bij elk ziekenhuis gaan.

Restitutiepolis

Kiest u voor een restitutiepolis? Dan kunt u altijd en overal terecht. Door deze keuzevrijheid betaalt u meer zorgpremie. Gaat u wel naar een zorgverlener waarmee geen contract is afgesloten, dan wordt meestal 100% van het markttarief vergoed. In de meeste gevallen betekent dit dat het bedrag wordt vergoed, tenzij het gaat om extreem hoge zorgkosten die niet marktconform zijn.

Maandpremie of jaarpremie

U kunt ervoor kiezen om uw premie per maand of per jaar te betalen. Als u ervoor kiest om jaarlijks te betalen, kunt u een korting op de premie krijgen. Hoeveel dat is, verschilt echter per verzekeraar.

Verplicht of vrijwillig eigen risico

In 2021 zal het eigen risico €385 euro bedragen als het huidige kabinet blijft regeren. Dit betekent dat u de eerste €385 aan zorgkosten zelf moet betalen voor zorg die vanuit de basisverzekering wordt vergoed. Dit bedrag kan worden verhoogd met een vrijwillig eigen risico van maximaal €500,-. Als u het eigen risico verhoogt, krijgt u korting op uw zorgpremie.